Stap 1: Ziekmelding

Zodra de melding van ziekte heeft plaatsgevonden zal OPherstel binnen 24 uur contact opnemen met uw medewerker. Wanneer er be├»nvloedbare factoren van toepassing zijn op het herstel zal er een intake plaatsvinden met een van onze specialisten op een OPherstel locatie. Na dit contact zal er een terugkoppeling naar de betreffende leidinggevende plaatsvinden, waarbij er een richting van herstel bepaald wordt. Daarnaast ontvangt ook uw begeleidende arbodienst/bedrijfsarts informatie over de ziekmelding. We geven advies over werkhervatting, mogelijke aanpassingen voor herstel in de eerste 6 weken. Zo heeft u grip op herstel.     

Ziekmelding OPherstel

Ziekmelding

Wij zetten binnen 24 uur direct in op herstel!

Intake OPherstel

Intake

Snel een paramedische intake met terugkoppeling.

Aanpak OPherstel

Aanpak

Direct werken aan het herstel bij fysieke klachten.