Werkwijze

OPherstel werkt samen met paramedische praktijken in uw regio om meer grip op herstel te krijgen.
OPherstel werkt aan verzuimbegeleiding door snel, actiegericht en duidelijk vanaf de eerste dag van ziekmelding verbinding te maken tussen de behandelend paramdische zorgverlener en verantwoordelijke arbodienst om samen te werken aan één snelle interventie voor meer grip op het herstel. Duidelijkheid geven aan de werkgever over het juist inzetten van de werknemer en de werknemer goed informeren over zijn herstelbeloop zorgt voor een duidelijk beleid van herstel. Met het inzetten van de specialisatie arbeidsfysiotherapie en ergotherapie wordt de werknemer vanaf het begin af aan begeleidt met het oog op terugkeer naar eigen werk. In de werkwijze zit ook opgenomen een WPO uit te voeren indien dit noodzakelijk is om de werkbelasting beter in kaart te krijgen.

Onze werkwijze word duidelijk uiteengezet in de hieronder beschreven stappenplan.   

Ziekmelding OPherstel

Ziekmelding

Wij zetten binnen 24 uur direct in op herstel!

Intake OPherstel

Intake

Snel een paramedische intake met terugkoppeling.

Aanpak OPherstel

Aanpak

Direct werken aan het herstel bij fysieke klachten.