Stap 3: Aanpak

Op basis van het gemaakte herstelplan zal het behandeltraject worden gestart. In het herstelplan kan een werkplekonderzoek zijn opgenomen. Dit herstelplan heeft een tijdsduur van zes weken. In de zes weken wordt er wekelijks een terugkoppeling gegeven aan de werkgever die dit vervolgens kan inzetten voor zijn plan van aanpak met de medewerker. Zo zorgt u er als werkgever voor dat de Wet Poortwacht goed wordt opgevolgd. Er zullen arbeid/bedrijfsfysio-, ergo- en oefentherapeuten samenwerken aan het herstel van de medewerker. Bij fysieke klachten kan er voor preventie doeleinden het programma uitgebreid worden naar 12 weken. Dit geeft de medewerker de mogelijkheid om zijn belasting op te trainen naar het niveau van wat de belasting vraagt in zijn functie.

Wanneer er na 6 weken geen terugkeer naar eigen functie is gerealiseerd zal de casus (indien dit niet eerder is ingezet) overgedragen worden aan de bedrijfsarts. Met toestemming van de medewerker of op aanvraag van de bedrijfsarts kunnen wij een rapport opstellen van de medische gegevens en re-integratie afspraken van de eerste zes weken.

Ziekmelding OPherstel

Ziekmelding

Wij zetten binnen 24 uur direct in op herstel!

Intake OPherstel

Intake

Snel een paramedische intake met terugkoppeling.

Aanpak OPherstel

Aanpak

Direct werken aan het herstel bij fysieke klachten.